Wskaźniki i stawki

W trakcie mojej praktyki w prowadzeniu biura najczęściej zadawanymi przez moich klientów pytaniami są pytania o „najniższą krajową”, o wartość „małego ZUSu” (płaconego w ciągu pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o FUS) i „dużego ZUSu” dla prowadzącego działalność, o koszty związane z zatrudnieniem pracowników etc. etc. etc.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich klientów poniżej przedstawiam aktualne dane dotyczące wskaźników i stawek opłat o jakie mnie najczęściej pytają:

1. Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847) wynosi w 2018 r.:

2.100,00 zł
Analogicznie wysokość wynagrodzenia za część etatu:
3/4 etatu 1.575,00 zł
1/2 etatu 1.050,00 zł
1/4 etatu 525,00 zł
1/8 etatu 262,50 zł

2. Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.04.2018 r. wynosi (tzw. „duży ZUS” z ubezpieczeniem chorobowym):

ub. społeczne – 843,45
ub. zdrowotne – 319,94
Fundusz Pracy – 65,31
RAZEM – 1.228,70

3. Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.04.2018 r. wynosi (tzw. „duży ZUS” bez ubezpieczenia chorobowego):

ub. społeczne – 778,14
ub. zdrowotne – 319,94
Fundusz Pracy – 65,31
RAZEM – 1.163,39

4. Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.04.2018 r. wynosi (tzw. „mały ZUS” z ubezpieczeniem chorobowym):

ub. społeczne – 199,34
ub. zdrowotne – 319,94
Fundusz Pracy – 0,00
RAZEM – 519,28

5. Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.04.2018 r. wynosi (tzw. „mały ZUS bez ubezpieczenia chorobowego”):

ub. społeczne – 183,90
ub. zdrowotne – 319,94
Fundusz Pracy – 0,00
RAZEM – 503,84

6. Stawki wynagrodzeń młodocianych w okresie 01.03.2018 -31.05.2018 r. wynoszą:

I rok nauki – 180,67 brutto
II rok nauki – 225,83 brutto
III rok nauki – 271,00 brutto

7. Koszt zatrudnienia 1 pracownika w przeliczeniu na wielkość etatu:

1/1 etatu –wynagrodzenie netto –1.530,00
– składki ZUS –881,08
– zaliczka na PIT 4 –119,00
RAZEM 2.530,08
3/4 etatu –wynagrodzenie netto –1.163,74
– składki ZUS –622,24
– zaliczka na PIT 4 –73,00
RAZEM 1.858,98
1/2 etatu –wynagrodzenie netto –797,50
– składki ZUS –414,82
– zaliczka na PIT 4 –27,00
RAZEM 1.239,32
1/4 etatu –wynagrodzenie netto –437,79
– składki ZUS –181,88
– zaliczka na PIT 4 –0,00
RAZEM 619,67
1/8 etatu –wynagrodzenie netto –226,51
– składki ZUS –83,31
– zaliczka na PIT 4 –0,00
RAZEM 309,82